Site icon IAS

LATAM – פברואר 2013 חיובי

חברת התעופה LATAM מדווחת על גידול בתנועת הנוסעים בחודש פברואר 2013 בשיעור של 4.2% ועלייה של 1.5% בקיבולת.

 

כתוצאה מהנתונים, נרשמה עלייה גם בתפוסה של 2 נקודות ל-78.1% ותנועת הנוסעים הבינלאומית היוותה 53% מכלל תנועת הנוסעים בפברואר.

 

תנועת הנוסעים בטיסות באמריקה הלטינית גדלה ב- 9.3% והתפוסה עלתה ב-8.6% ובעקבותיה שיעור תפוסת הנוסעים בטיסות פנים עלתה ב-0.5 נקודות ל-82.7%.

 

תנועת הנוסעים בברזיל גדלה ב-2.4% ולעומת זאת הקיבולת ירדה ב-11.9% והתפוסה עלתה ב-10.5 נקודות ל-75.1%.

 

תנועת הנוסעים הבינלאומית עלתה ב-3.8% והתפוסה עלתה ב- 9.8% ל-78.7%.

 

תנועת המטענים עלתה ב-0.6% והקיבולת גדלה ב-3% וזאת כתוצאה מאפשרות העמסה גדולה יותר בבטן המטוסים ועלייה בביקוש של סחורות מדרום אמריקה, שקוזז חלקית ע"י יבוא חלש לאמריקה הלטינית.

Exit mobile version