Site icon IAS

2012 חיובי לאייר ברלין

אייר ברלין, חברת התעופה השנייה בגודלה בגרמניה,חוזרת להרוויח.החברה הרוויחה ב-2012, 70.2 מיליון יורו לפני ריבית ומס, שיפור של 317 מיליון יורו בהשוואה ל-2011.

 

הרווח הנקי של אייר ברלין ב-2012, 6.8 מיליון יורו, לראשונה מאז 2007 לאחר הפסד של 420,4 מיליון יורו ב-2011 . הכנסות החברה ב-2012 , 4.31 מיליארד יורו בהשוואה ל-2011 בה רשמה הכנסות של 2.23 מיליארד יורו.

 

מנכ"ל אייר ברלין, Wolfgang Prock-Schauer : " היינו יכולים לסיים את השנה החולפת עם רווח תפעולי ואנו שמחים שחזרנו לרווח נקי למרות התחרות הגוברת. עם זאת, עדיין לא הגיענו ליעד ואנו מודעים שאירועים חד פעמיים תרמו גם הם לתוצאת שנת הכספים ב-2012.

 

"אנו בטוחים שהשקת התוכנית החדשה תאפשר לאייר ברלין להיות תחרותית בעתיד ואחד המרכיבים המרכזיים של התוכנית היא התמקדות בחיסכון בעלויות שכרוכות ביישום מגוון יוזמות ובכללם צמצום צוות העובדים".

 

ב-2012 מספר הנוסעים קטן ב- 5.5% ל-33.3 מיליון בהשוואה ל-35.3 מיליון ב-2011 . קיבולת עלתה ל- 79.8% בהשוואה ל- 78.21% ב-2011 וזאת ע"י הפחתה של 15 מטוסים, מ-170 ל-155 מטוסים ואופטימיזציה של לוח הטיסות.

 

שיתוף הפעולה האסטרטגי עם חברת התעופה אתיחאד הביא 219 אלף נוסעים לאייר ברלין והכנסות של 50 מיליון יורו.

Exit mobile version