Site icon IAS

תיירים במלטה מעדיפים מלונות 4 כוכבים

מדו"ח שפורסם ע"י הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה במלטה עולה, שבחודש אוקטובר 2012 ביקרו באי 129,913 תיירים , עלייה של 3.4% בהשוואה לאוקטובר 2011.

 

סה"כ מספר הלינות עמד על 766,130,  עלייה של 4.7%  . רוב התיירים, 55,831, התאכסנו במלונות 4 כוכבים המהווים 43% מכלל הלינות. העלייה הגדולה ביותר נרשמה במלונות 3 כוכבים והגיעה ל- 25,063 , עלייה של 12.3%. לינה במלונות 2 כוכבים רשמה ירידה של 10%, 2,152. 37,208 התאכסנו במלונות 5 כוכבים.

 

5.9 לילות בממוצע מבלים התיירים באי מלטה במהלך ביקורם, שנשאר ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה.

Exit mobile version