Site icon IAS

תגובת חברת אירוסויט איירליינס

בעקבות הידיעה שפורסמה היום בנושא הליך פשיטת הרגל של חברת התעופה אירוסויט איירליינס  וסגירת נמל התעופה בוריספיל  קייב  לפעילות מטוסיה, מודיעה חברת התעופה האוקראינית : " הליך פשיטת הרגל נועד להגנה בפני הנושים וכניסה לתוכנית התייעלות שתשיב אותנו למסלול עבודה רגיל. נמשיך לעמוד בכל ההתחייבויות, כולל מצבת עובדי החברה ונוהלי הבטיחות".

 

השאלה המתבקשת, האם הידיעה של חברת התעופה תרגיע ותחזיר את ענף התיירות למסלול עבודה רגיל ?

Exit mobile version