Site icon IAS

שר התיירות ונציגי ההתאחדות בביקור בבולגריה

משלחת מישראל הכוללת את שר התיירות וצוותו, בכירים מהתאחדות סוכני הנסיעות ונציגי החטיבה לתיירות נכנסת, ערכו ביקור רשמי בבולגריה בעקבות הפיגוע בבורגס.

בכירי הממשל הבולגרי, כולל ראש הממשלה ונשיא בולגריה, נפגשו עם המשלחת והביעו את תמיכתם המוחלטת במדינת ישראל.

 

חברי משלחת ההתאחדות, ביניהם דוד קמיניץ ובועז וקסמן מהחטיבה לתיירות נכנסת של ההתאחדות וכן מנכ"ל ההתאחדות, נפגשו עם אנשי תעשיית התיירות המקומית בבולגריה במטרה לומר בקול ברור כי "העסקים כרגיל".

 

אנשי החטיבה לתיירות נכנסת של התאחדות סוכני הנסיעות נפגשו עם סגן השר לענייני תיירות במשרד המסחר, הכלכלה והאנרגיה הבולגרי, לדיון בנושא עידוד התיירות מבולגריה לישראל.

 

בשנה האחרונה לבדה צמחה התיירות מישראל לבולגריה בכ-6%. גורמי הממשל הבולגרים הודיעו לחברי המשלחת שהם כבר ערכו שינויים מרחיקי לכת בכל הקשור לבטחון התיירים בכלל ובטחון התיירים מישראל בפרט. 

 

בפגישה אישית עם בויקו בוריסוב, ראש ממשלת בולגריה, עדכן בוריסוב כי ראשי מדינות רבים, כולל נשיא ארה"ב, יצרו איתו קשר ישיר להצעת סיוע ולקבל מידע שיכול להיות רלוונטי לארצותיהם.

 

שר התיירות של ישראל, מר סטס מיסז'ניקוב, מסר בשם כל חברי המשלחת כי הטרור הינו בעיה גלובלית וכי לא ניתן לטרור לנצח. 

 

 

Exit mobile version