Site icon IAS

צעד חשוב נוסף בדרך לפטור מוויזה לארה"ב

פסל החרות על רקע העיר ניו יורק צילום freepik

ישראל וארה״ב חתמו אתמול (ד') על הסכם הדדיות שיאפשר הצטרפות ישראל לתוכנית הפטור מוויזה.

שר החוץ אלי כהן: "החתימה על הסכם ההדדיות בין ישראל לארה״ב, היא צעד חשוב ומשמעותי לקראת הצטרפות ישראל לתוכנית הפטור מוויזה לארצות הברית. מכניסתי לתפקיד שר החוץ פעל משרד החוץ על מנת לקדם את ההצטרפות הישראלית לתוכנית הפטור מוויזות. אנחנו נמצאים בישורת האחרונה וההסכם עליו חתמו היום שגרירי ישראל וארה״ב מקדם אותנו אל היעד אותו הצבתי: לסיים את התהליך עד סוף אוקטובר השנה. אני רוצה לברך את אנשי משרד החוץ הפועלים בארץ ובעולם, בשיתוף כל הגורמים במערכת הישראלית, על מנת להביא לאזרחי ישראל את ההישג החשוב הזה".

משרד החוץ נערך ליישום הסכם הפטור מוויזה לישראלים. בימים האחרונים קיים משרד החוץ בשיתוף גורמים מרשות האוכלוסין וההגירה, תדרוך לקונסולים בנציגויות הישראליות בארה"ב על הסכם ההדדיות והשפעתו על הפעילות הקונסולרית בצפון אמריקה.

Exit mobile version