Site icon IAS

פיתוח אזור ים המלח מקבל תנופה

לפני מספר ימים הוגשו לשר התיירות סטס מיסז'ניקוב ההמלצות של חברת דלויט Deloitte , החברה הבינלאומית שנבחרה לתכנן את התוכנית לפיתוח התיירותי של האזור שבין חמי זוהר לעין בוקק, לחוף ים המלח. 
 
השר נפגש בתחילת השבוע עם מר ניק ואן מרקן, ראש צוות היועצים מטעם דלויט, אשר הגיש לו דו"ח המכיל המלצות מקיפות שערכה החברה על האזור.
מרקן נחשב למומחה בינלאומי בתחום הנדל"ן, התיירות והתכנון האסטרטגי לממשלות ולחברות עסקיות גדולות בעולם. הוא בעל ידע נרחב על האזור בעקבות פעילותו בפיתוח תעשיית התיירות המוצלחת באזור ים המלח בצד הירדני.
 
משרד התיירות מקצה כ- 3.5 מיליון שקלים להכנת התוכנית. מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י), שמעון (שימי) דניאל, מונה על ידי שר התיירות לרכז את כל הגורמים ולהגיש בתוך 30 יום הצעות לביצוע התכנית המבוססות על המלצות דו"ח צוות המומחים של דלויט.
 
על פי החלטת הממשלה בנושא, יושקע בשיקום ים המלח סכום כולל של כ- 833 מיליון שקלים ב – 5 השנים הקרובות. בהתאם לכך, צוות היועצים של דלויט בוחן מגוון נושאים הקשורים במישרין ובעקיפין באזור ים המלח והתחדשותו, כגון: איכות הסביבה, טיפוח ערכי נוף, טבע ומורשת, פיתוח מוקדי תעסוקה והתיישבות באזור ופיתוח תיירותי.
 
לצד תכנית הפיתוח האזורי החלו להתבצע באזור אגן הים הדרומי עבודות הגנה לרצועת החוף.

Exit mobile version