Site icon IAS

עמי פדרמן נפרד מסטס מיסז?ניקוב

עמי פדרמן, נשיא התאחדות המלונות בישראל, על הודעת הפרישה של שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב מהחיים הפוליטיים:

 

"אני מצר על פרישת שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב ומאחל לו בהצלחה בהמשך.        מיסז'ניקוב הצליח כשר לקדם את התיירות, להביא תקציבים ולהגדיל את מספר התיירים למדינת ישראל, בתקופה של חוסר יציבות גיאופוליטית ומיתון כלכלי בעולם.

 

" ההודעה על פרישתו נעשית בשעה קשה לתעשיית התיירות על רקע המשבר בתיירות הנכנסת אליו נקלענו עקב מבצע 'עמוד ענן'. אני תקווה כי מערכת הבחירות לא תמנע את הטיפול בנזקי התדמית ובתכנית השיקום להחזרת תנועת התיירות לישראל".

 

"כמו כן, כמי שמייצג את כלל מלונאי ישראל, אני כולי תקווה כי שר התיירות הבא יהיה מסור למשימת קידום התיירות ויקבל את משך הזמן הדרוש  לעשייה אפקטיבית במשרד".

Exit mobile version