Site icon IAS

נמל התעופה הבינלאומי של אתונה: שיא חדש בתנועת הנוסעים

נמל התעופה הבינלאומי של אתונה. צילום עוזי בכר

נמל התעופה הבינלאומי של אתונה פרסם את נתוני תנועת הנוסעים לחודש מרץ 2024, ממנו עולה כי תנועת הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של אתונה צמחה ב-20.1% בחודש מרץ 2024, בהשוואה למרץ 2023, כשמספר הנוסעים הגיע ל-2 מיליון.

על פי הנתונים הסטטיסטיים של נמל התעופה הבינלאומי באתונה, תנועת הנוסעים המקומית והבינלאומית עלתה על רמות 2023 ב-12.6% ו-23.5%, בהתאמה. במהלך שלושת החודשים הראשונים של השנה הגיעה תנועת נמל התעופה ל-5.2 מיליון נוסעים, המהווה עלייה של 16.5%. גם תנועת הנוסעים המקומית וגם הבינלאומית הראתה עלייה של 10.3 אחוזים ו-19.4 אחוזים בהתאמה.

מספר הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי של אתונה עלה ב-12.8% ל-46,334 במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2024 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023. הן בטיסות הפנים והן בטיסות הבינלאומיות נרשמה עלייה ב-6.5% וב-117.5% בהשוואה ל-2023.

בפברואר השלימה יוון את הפרטת נמל התעופה, ומכרה את 30% ממניותיה. שר הכלכלה הלאומית והאוצר היוונית, קוסטיס האצידקיס, אמר כי מדובר בהצלחה ענקית הן עבור החברה והן עבור הבורסה של אתונה ורגע היסטורי למהלך המדינה.

התנועה בנמל התעופה הבינלאומי של אתונה מצביעה על שיא תיירותי חדש. העלייה המשמעותית בתנועת הנוסעים היא אינדיקציה נוספת לכך שהתיירות ביוון תשבור שיא חדש ב-2024. כרתים, רודוס וקוס נותרו יעדים מובילים.

Exit mobile version