Site icon IAS

נחיתת חרום באיחוד האירופי

המשבר הכלכלי נותן את אותותיו באירופה. ארגון הבינלאומי לנמלי תעופה ACI מדווח על ירידה של 1.3% במספר הנוסעים במדינות האיחוד האירופי בחודש אוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. נפח המטענים ירד גם הוא ב-2.2% , 17 חודשים ברציפות. מאז 2009 לא הייתה ירידה בחודש אחד הכוללת נוסעים ומטענים גם יחד.

 

 Olivier Jankovec, מנכ"ל  ACI : " התוצאות השליליות בתנועת הנוסעים והמטענים מצביע על משבר הכלכלי החמור במדינות האיחוד האירופי"

 

בכל יבשת אירופה נרשמה עלייה של 0.5% בתנועת הנוסעים, כשבמדינות הלא חברות באיחוד האירופי נרשמה עלייה של 7.8% בתנועת הנוסעים. הוריקן סנדי גרם ישירות לירידה של 0.15% בתנועת הנוסעים.

 

נמלי התעופה של מדינות האיחוד האירופי כוללים 183 נמלי תעופה שמשקפים 88% מכלל תנועת הנוסעים באירופה.

Exit mobile version