Site icon IAS

משרד התיירות נערך להמשך הגידול בתיירות הנכנסת

משרד התיירות מפרסם היום מסלול סיוע להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון בתקציב של 20 מיליון שקלים, זאת נוכח העלייה המתמדת בתיירות הנכנסת לישראל, ובמטרה לתת מענה למחסור בחדרי המלון ברחבי הארץ.

 

מסלול הסיוע הוא חלק מהערכות משרד התיירות לקראת שנת 2013. המשרד קורא ליזמים ומשקיעים בבתי מלון להגיש בקשה לקבלת מעמד של מפעיל מאושר. מעמד זה יזכה אותם במענקים בגובה של עד 20% מגובה ההשקעה, שיסייעו להסב מבנים לבתי מלון או להשיב מבנים לייעודם המלונאי המקורי.

 

שר התיירות, סטס מיסז'ניקוב: "העלייה המתמדת במספר התיירים המגיעים לישראל מחייבת היערכות להיצע מלונאי גדול יותר. אנו מאמינים כי מענקים חדשים אלה יתמרצו יזמים ומלונאים להסב מבנים או להשיבם לייעודם המלונאי, והיצע חדרי המלון יגדל ויגביר את התחרות. כמו כן התיירים יזכו לחוויית אירוח נעימה, במבנה עכשווי ומודרני, ירוק ונגיש".

 

בהתאם להחלטת וועדת הכספים של הכנסת מחודש אפריל, יפעיל משרד התיירות את הנוהל מכוח החוק לעידוד השקעות הון, בכפוף למפת אזורי העדיפות, על פי צו לעידוד השקעות הון. על פי נוהל מספר 3/2012 שפורסם, תינתן עדיפות לערי התיירות ירושלים וטבריה, אליהן יתווספו גם אזור סובב כנרת והערים ההיסטוריות – עכו, נצרת וצפת, אזור ים המלח, אזור הגליל התחתון, הנגב, הגליל העליון והמערבי, הגולן, אילת, נתניה וחיפה.

 

המועד האחרון להגשת בקשות על פי נוהל זה הוא ביום ב', ט' באלול, 27.8.12. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד התיירות.

 

1.7 מיליון מבקרים הגיעו לישראל במחצית הראשונה של 2012, עלייה של כ-6% לעומת המחצית הראשונה אשתקד, נתון המהווה שיא חדש בתיירות נכנסת. מתוך כניסות אלה, 1.4 מיליון היו כניסות של תיירים, 3% יותר מהמחצית הראשונה של שנת 2011 ו-8% יותר מהמחצית הראשונה של שנת  2010. כל זאת על אף ההאטה בעולם והאירועים הגיאופוליטיים באזור ובעולם, המשפיעים על תנועת התיירים לאזור.

Exit mobile version