Site icon IAS

מינויים חדשים בצוות הניהול של אייר פראנס/קלמ

קבוצת אייר פראנס - KLM (צילום: יח"צ)

מנהלים חדשים לקבוצת אייר פראנס/KLM. צילום: יח"צ

קבוצת התעופה אייר פראנס/KLM  הודיעה על מינויים חדשים בצוות הניהולי  שלה. זאת בעקבות החלטתו של ז'אן מארק ז'נייאק לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה

בעקבות תוצאות משאל העובדים על חוזה העבודה החדש שהתפרסמו בתאריך 4.5.2018, וכפי שפורסם בעבר, ז'אן מארק ז'נייאק החליט לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה. ז'אן מארק ז'נייאק הודיע על כך למועצת המנהלים של הקבוצה, אשר אישרה את החלטתו.

מועצת המנהלים של הקבוצה הביעה צער על רצף השביתות אשר פגע בנוסעים בשבועות האחרונים ושיבשה את תכניותיהם, אירועים אשר גרמו אף להשפעה שלילית על תוצאות החברה.

מועצת המנהלים הודתה למנכ"ל היוצא על הישגיו הרבים מאז תחילת כהונתו כמנכ"ל ב-2016, אשר תרמו להצלחתה, להתפתחותה של הקבוצה, ולתוצאות החיוביות שהציגה בתקופה זו. המועצה הביעה תקווה כי החלטתו האמיצה של המנכ"ל ז'נייאק לסיים את תפקידו, תפתח דרך לשינוי באייר פראנס ולהחזרת המומנטום החיובי בקבוצה.

החל מתאריך 15.5.2018, עבר ניהול הקבוצה לידי ועדת ניהול זמנית, אשר תכלול שלושה מנהלים בכירים: המנהל הפיננסי הראשי של הקבוצה, פרדריק גאז'יי, שישמש כמנכ"ל הזמני וכדובר הקבוצה, מנכ"ל אייר פראנס, פרנק טרנר ומנכ"ל KLM, פיטר אלברס, אשר משמשים כסמנכ"לים בקבוצה. שלושתם ימשיכו במקביל למלא את תפקידיהם הנוכחיים. חברת המועצה, אן מארי קודר, מונתה לתפקיד יו"ר מועצת המנהלים.

מבנה ניהולי זה נבחר כפתרון זמני, עד להשלמת מינויו והשתלבותו של המחליף החדש. ההחלטות הניהוליות המרכזיות של הקבוצה יתקבלו יחד על ידי שלושת המנהלים, כאשר התפקידים המרכזיים של הוועדה יהיו פיקוח על תפקוד הקבוצה ותיאום הליכים אסטרטגיים בין הנהלת הקבוצה לחברות התעופה.

אן מארי קודר, חברת המועצה מסרה: "לדירקטוריון יש אמון מלא ביכולתה של ועדת ההנהלה הזמנית לנהל את פעילותה של הקבוצה בתקופת מעבר זו. בנוסף, המועצה מצפה כי הוועדה תמשיך בביצוע התכנית האסטרטגית לעתיד הקבוצה, הליך אשר יועבר בבוא העת לידי ההנהלה העתידית של החברה. תשומת הלב שלי מופנית לחיזוק לכידותה של הקבוצה לאורך תקופה זו".

Exit mobile version