Site icon IAS

ינואר קפוא בנמל התעופה של וינה

מספר הנוסעים בנמל התעופה של וינה בחודש ינואר 2013, ירד ב-1.7% בהשוואה ל-2012 ועמד על מיליון 374 אלף נוסעים.

 

הסיבה לירידה במספר הנוסעים, סופות השלגים שפקדו את מזרח המדינה ב-17 בינואר 2013 , כמו גם מזג האוויר הקשה במדינות שכנות שגרם לביטולי או/ו עיכובי טיסות.

 

מספר הטיסות בינואר 2013 בהשוואה לאותה תקופה אשתקד ירד ב- 5.2% , משקל מרבי בהמראות ירד ב- 3.9% והטסת מטענים ירדה ב-6.4%. מספר הנוסעים המקומיים ירד ב- 1.1% יחסית לינואר 2012. מספר הנוסעים בטיסות המשך, טרנזיט, ירד ב-2.4%.

 

מספר הנוסעים למדינות מזרח אירופה עלתה ב-2.9% בהשוואה ל-2012 כמו כן, נרשמה עלייה של 2.7% במספר הנוסעים למדינות המזרח התיכון ואילו מספר הנוסעים למערב אירופה ירד ב- 1.6%.   

Exit mobile version