Site icon IAS

יאט"א: עלייה במספר הנוסעים בעולם בחודש מרץ 2012

יאט"א, ארגון התעופה העולמי, מדווח על גידול של 7.6% במספר הנוסעים בעולם בחודש מרס 2012  בהשוואה לחודש מרס 2011.

התקופה המקבילה אשתקד אופיינה באביב הערבי, שגרם לירידה במספר הנוסעים במזרח התיכון וצפון אפריקה ובצונאמי ביפן שהאט את מספר הטיסות למזרח.להערכת יאט"א, אלמלא האביב הערבי והצונאמי ביפן היה צפוי גידול של כ-2% במספר הנוסעים.

כמו כן, תנועת המטענים עלתה ב-2.2%, לנוכח העובדה שהשנה החדשה בסין נחגגה השנה בינואר 2012 והביא איתה גידול משמעותי בתנועת המטענים בפברואר-מרץ.

טוני טיילר, מנכ"ל יאט"א התייחס למחירי הדלק; "מחיר הדלק נותרו מעל 100$ לחבית כבר כשנה,נתון שפוגע ברווחיות של חברות התעופה.ב-2008 כשהמחיר זינק מ-80$ ל- 147$ ובחודש נובמבר ירד חזרה ל-50$". 

עוד הוסיף טיילר: "למרות ירידה של כ-2% בגידול התעשייתי נוכח האירועים של 2011, חברות התעופה הצליחו להרחיב את פעילותן ב-5%. בהתחשב במיתון השורר ביבשת אירופה הביקוש לטיסות עדיין יציב".

 

Exit mobile version