Site icon IAS

טורקיש איירליינס: רווח נקי של 41 מיליון דולר בחצי הראשון של השנה

גידול של 93.4% לטורקיש איירליינס ברווח התפעולי ל-258 מיליון דולר. צילום יח"צ

טורקיש אירליינס רשמה במחצית הראשונה של השנה רווח נקי של 41 מיליון דולר, לאחר שהכנסותיה בתקופה זו היו 5.940 מיליארד דולר, המהווים עלייה של כ-30% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017. כתוצאה מכך הצליחה החברה להגיע לרווח תפעולי נקי של 258 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי נקי בתקופה המקבילה אשתקד של 17 מיליון דולר – גידול של 93.4%.

הגידול הגדול ברווח התפעולי הנקי בששת החודשים הראשונים של השנה הוא הישג מרשים, שהושג בגין העליות בביקושים בתחומי הטסת הנוסעים והטסת המטענים, למרות העלייה במחירי הדלק, תנודתיות המטבעות, והמצב הכלכלי הקשה בטורקיה.

יחד עם זאת, רווח נקי של 41 מיליון דולר מהכנסות של 5.940 מיליארד דולר, הוא הישג נמוך, שנגרם בין השאר בגלל הוצאות מכירות בסכום של 4.853 מיליארד דולר, שהותירו רווח גולמי של 1.087 מיליארד דולר, כשמהרווח הגולמי ירדו הוצאות מינהלה כלליות בסכום של 140 מיליון דולר והוצאות מכירות בסכום של 677 מיליון דולר, פחת ומיסים.

הטיסה 35 מיליון נוסעים בחמישה חודשים

בשישה החודשים הראשונים של השנה היה הרווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות (EBITDA) של החברה – 1.28 מיליארד דולר, שזו עלייה של 38% בהשוואה ל- EBITDA בתקופה המקבילה ב-2017. השימוש העיקרי ב- EBITDA הוא בחברות עתירות רכוש קבוע, כמו טורקיש איירליינס, כשהפחת החשבונאי מכביד על הרווח התפעולי ומעוות את היכולת לנתח את הפעילות התפעולית של החברה. אבל, המדד הזה מתעלם ממבנה ההון של החברה, כי לא לוקחים בחשבון את הוצאות המימון וגם לא את ההפחתות על הרכוש הקבוע.

במחצית הראשונה של השנה, שיעור התפוסה הכולל של הנוסעים היה 80.4%, עלייה של 4.3% בהשוואה לשיעור התפוסה בתקופה המקבילה אשתקד. לפי ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA), טורקיש אירליינס הטיסה 35 מיליון נוסעים בחמשת החודשים הראשונים של השנה.

החברה מפעילה טיסות ל-49 יעדים פנים ארציים בטורקיה ול-255 יעדים בינלאומיים המגיעים ביחד ל-302 יעדים ב-122 מדינות. ביניהם, יעדים שהושקו במשך השנה שחלפה: פריטאון, סמרקנד, קרסנודר ומורוני.  צי המטוסים של טורקיש אירליינס, אחד הצעירים והמתקדמים בעולם, כולל 325 מטוסים מתוכם 215 צרי גוף, 92 רחבי גוף ו-18 מטוסי תובלה. החברה משקיעה ברכישת המטוסים המתקדמים והידידותיים ביותר לסביבה ושואפת להרחיב את צי המטוסים שלה ל-500 עד לשנת 2023.

טורקיש איירליינס מעסיקה 52,000 עובדים, באופן ישיר ובחברות הבת שלה.

רחוב הקניות איסטיקלל באיסטנבול. הפכה למכרה זהב לקניות. צילום Depositphotos

הלירה מתרסקת

על רקע התוצאות העסקיות הטובות של טורקיש איירליינס, נהרו אתמול בטורקיה תיירים לחנויות היוקרתיות כדי ליהנות מנפילתה של הלירה הטורקית אל מתחת ה-7 לירות לדולר, כאשר לפני שנה נסחרה הלירה תמורת 3.39 לירה לדולר.

רוב הקונים – והקונות – היו תיירים ממוצא ערבי שהתגודדו מחוץ לחנויות של שאנל ולואי ויטון בשכונת יוקרה באיסטנבול, תוך שהם רוכשים גם קוסמטיקה יוקרתית.

Exit mobile version