Site icon IAS

החזרה ממכה – מסוף אלנבי יפעל מסביב לשעון

ברשות שדות התעופה נערכים לחזרה ממכה של אלפי נוסעים מהחאג', העלייה לרגל השנתית למכה, חזרה שתחל היום (ג') ותימשך עד סוף השבוע.

 

החזרה תתבצע בשני גלים: בגל הראשון, ימים שלישי ורביעי, ייכנסו עולי הרגל הפלשתינאים, כ-5,300 נוסעים; בגל השני שיחל ביום חמישי, ייכנסו עולי הרגל מקרב ערביי ישראל, כ-4,500 נוסעים.

 

ברש"ת נערכו מבעוד מועד לקבלת הנוסעים, בין היתר באמצעות תגבור כוח אדם והרחבת שעות הפעילות כך שהמסוף יפעל סביב השעון. בימים שלישי וחמישי יפעל המסוף במתכונת של 24 שעות ביממה, וביום רביעי שעות הפתיחה יהיו בהתאם לצורך. בימים שישי ושבת תוארכנה שעות הפעילות עד לשעה 20:00 בכל יום, לעומת עד השעה 15:00 בדרך כלל. מעבר לתנועת עולי הרגל, צפויה במסוף גם תנועה ערה של נוסעים אשר יצאו לחגוג עם משפחותיהם בירדן.

 

לפני מספר חודשים השלימה רש"ת עבודות פיתוח ושדרוג התשתיות במסוף אלנבי, במסגרתן הורחב אולם הכניסה ובוצע ניתוב שונה של נוסעים במטרה לקצר את זמן ההמתנה, הותקנו מערכות תאורה ומיזוג חדשות ונוספו מקומות ישיבה באולם ההמתנה. בנוסף הוצבו מסכי פלזמה, נקודות שתייה ומזנון וכן נרכשו שני רכבים המיועדים להסעת נכים במעבר הגבול הישראלי והירדני.

 

Exit mobile version