Site icon IAS

בכירי משרד התיירות סיירו בירדן

מנכ"ל משרד התיירות נועז בר ניר וסמנכ"ל השקעות ופיתוח במשרד ערן ניצן, סיירו השבוע באזור המלונות לחוף ים המלח בירדן, וכן במלונות עקבה, לקראת ההחלטות שיש לקבל בתכנון אזור הנופש שבין עין בוקק לחמי זוהר לחוף ים המלח.

 

מנכ"ל משרד התיירות נועז בר ניר: "יצאנו ללמוד מניסיונם של הירדנים בפיתוח אזורי נופש לחוף ים המלח ולבחון כיצד הם מתמודדים עם הקשיים והמורכבויות הקיימות באזור, כדי לתכנן באופן מיטבי את אזור הנופש בין עין בוקק לחמי זוהר".

 

 

מטרת הסיור הייתה לבחון את המוצר התיירותי הירדני לקראת התכנון התיירותי והמלונאי של אזור הביניים בים המלח, בהתאם להחלטת הממשלה, שהקציבה לכך למעלה מ-800 מיליון ₪.

 

הסיור התקיים בליווי חברת Deloitte הבריטית, שנבחרה להכין את הפרוגרמה לפיתוח התיירותי של אזור הביניים וכן בהשתתפות החברה לפיתוח ים המלח (חל"י)

 

במהלך הביקור דנו אנשי משרד התיירות וחל"י עם אנשי תעשיית התיירות הירדנים בבעיות הנובעות מהצפת החופים וכן בדרכים להתמודדות עם המצב המורכב בו מצוי תחום התיירות באזור כולו. במסגרת זו התמקדו השיחות בדרכים לפתח את ים המלח, בלקחים ובניסיון שהצטבר בצד הירדני בנושא זה.

 

בין היתר, עלה בסיור הצורך לפתח מוצרים תיירותיים בתחום הספא. כמו כן דובר בחשיבות הגבוהה של משיכת רשתות בינלאומיות מובילות להקים מלונות המאופיינים בבנייה נמוכה ומשתלבת בנוף. בנוסף לכך בחנו משרד התיירות והחברה לפיתוח ים המלח את הדרכים בהן הירדנים מאפשרים תנועה רציפה של תיירים בתוך אזור התיירות, במטרה לשנות את המצב הלא רצוי כיום בצד הישראלי, לפיו התיירים לכאורה "לכודים" במבני בתי המלון, כאשר אין כמעט תנועה ביניהם.

 

בעקבה ובמפרץ טאלה הסמוך, התרשם הצוות הישראלי מסגנון הבניה באזורים מדבריים של מלונות מרשתות בינלאומיות, וביניהן: קמפינסקי, מריוט, רדיסון, מובנפיק, וכו'.

פרוגרמת הפיתוח מהווה את הבסיס עליו תיבנה התוכנית לפיתוח ולשיקום אזור הביניים בים המלח, שאושרה בממשלה בחודש פברואר 2012. התכנית תפרט את תמהיל המלונות, האטרקציות התיירותיות והעסקים אשר יכללו במתחם על פי קהלי יעד.

 

כמו כן בתוכנית יפורט סוג התשתיות הנדרשות. בשלב השני תוגש תכנית אדריכלית, שתבוצע על ידי משרד האדריכלים משה ספדיה. התוכנית האדריכלית תתבסס על הפרוגרמה ותטמיע את המלצות חברת Deloitte בתכנון המתחם.

 

במשרד התיירות צופים כי פיתוח אזור הביניים, ובניית מעטפת אטרקציות ובילוי מחוץ למלונות שייבנו יביא להגברת התיירות לים המלח.

 

הצפי הוא שבעשר השנים הקרובות ייבנה אחד ממתחמי התיירות המובילים בעולם עם 12-16 מלונות חדשים, אטרקציות תיירותיות, מסעדות ומקומות בילוי. המתחם יכלול תוספת של כ- 4,000 חדרי מלון למלאי האכסון המלונאי בים המלח, תוך הרחבתם של המלונות הקיימים, ויביא בהכרח להגברת התחרות ולהוזלת מחירי הלינה באזור. במקביל יביא המהלך לתוספת של עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים.

Exit mobile version