Site icon IAS

בואינג: רבעון שני 2013

יצרנית המטוסים המובילה בואינג פרסמה היום את תוצאות הרבעון השני לשנת 2013:

 

הרווח למנייה (Non-GAAP) עלה ב-13% ל-1.67 דולר על רקע הביצועים התפעוליים החזקים. הרווח למנייה על בסיס GAAP הסתכם ב-1.14 דולר למנייה.

 

הכנסות החברה גדלו ב-9% והסתכמו ב-21.8 מיליארד דולר בגין גידול באספקת מטוסים חדשים מתוכניות ה-787 וה-737.

 

צבר ההזמנות של החברה צמח לשיא של 410 מיליארד דולר והוא כולל הזמנות בהיקף של 40 מיליארד דולר שהתקבלו במהלך הרבעון.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לפני הפרשה לפנסיה עלה ביותר מפי-2 והסתכם ב-3.5 מיליארד דולר

 

החברה מעלה את תחזית הרווח למנייה על בסיס Non-GAAP לטווח שבין 6.20 ו-6.40 דולר למנייה. תחזית הרווח למנייה על בסיס GAAP היא בטווח שבין 5.10 ו-5.30 דולר למנייה.

Exit mobile version