Site icon IAS

אל על: ירידה של 25% ברווח הגולמי ברבעון הראשון ל-26 מיליון דולר

מטוס אל על. צילום יח"צ

חברת אל על מסכמת את הרבעון הראשון של השנה בירידות בהכנסות וברווח הגולמי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.ההכנסות ברבעון זה הסתכמו בכ-429 מיליון דולר בהשוואה  לכ-460 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-7% בעיקר עקב השפעת עיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון השני.

הוצאות ההפעלה ברבעון המדווח קטנו ב-5% והסתכמו בכ-403 מיליון דולר בהשוואה לכ-426 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל קיטון בהוצאות הדלק, בזכות ירידה במחירו וירידה בצריכה, בין היתר, הודות למטוסי הדרימליינר היעילים. כמו כן, בהוצאות הנהלה וכלליות חל קיטון של כ-21%.

החברה יישמה לראשונה את התקן החשבונאי בנושא חכירות IFRS 16 אשר הגדיל את ההוצאות בסך של כ-5 מיליון דולר. החברה רשמה הפסד לתקופה בסך של כ-55 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 31.3.2019 הסתכמו בכ-240 מיליון דולר .

גונן אוסישקין מנכ"ל אל על ואלי דפס יו"ר הדירקטוריון.. החברה מצוייה בתקופת ביניים. צילום יח"צ

מנכ"ל אל על, גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על אמר היום בתגובה כי חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון השני, הביא להסטת הביקוש מהרבעון הראשון לרבעון השני.  "בנוסף, הושפעו ההכנסות מהתחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק וכן בקווים לאירופה במיוחד מול חברות ה-Low cost".

יצויין כי אל על מתמודדת במזרח הרחוק מול היינאן הסינית, תחילת הפעילות של חברת סצ'ואן איירליינס הסינית אף היא, הפעילות של חברת ארקיע בטיסות לבנגקוק וכן בגידול בפעילות של קתאי פסיפיק ושל אייר אינדיה. בעקבות זאת נרשמה לחברה בקווים לאסיה ירידה של 3% במספר הנוסעים. נתח השוק של אל על בנתב"ג  ירד ב-9% ועמד על 25.3%.

לדברי אוסישקין, החברה מצוייה בתקופת ביניים, במהלכה מוחלפים הציים, כך שנפגמת היעילות התפעולית של החברה.  ברבעון זה, התאמנו מראש את היקפי הפעילות לשינויים בציים של החברה, ובפרט לסגירת צי 767-300ER ולתקנות הטייס החדשות (FTL). בהתאם, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 דיווחה החברה על ירידה בהכנסות בסך של כ-32 מיליון דולר".

עוד אמר כי לצד זה, דיווחה החברה על ירידה בהוצאות ההפעלה בסך של כ- 23 מיליון דולר, כמחציתה בזכות ירידה בהוצאות הדלק. כמו כן רשמה ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ-8 מיליון דולר.

אוסישקין: "החברה נמצאת בעיצומו של תהליך יישום תכנית רב-שנתית לשיפור המוצר וחווית הלקוח, בין היתר באמצעות הוצאתם של מטוסים ישנים ומימוש תכנית ההצטיידות ב-16 מטוסי דרימליינר חדשים. התכנית מתקדמת כמתוכנן. עד כה קלטה החברה 9 מטוסים חדשים, 2 מהם מתחילת השנה. קיימת שביעות רצון גבוהה מצד לקוחותינו ממטוסים אלו. כמו כן, לחברה תכנית לשיפור פנים-המטוס בציים הקיימים ואף היא מתקדמת, כמתוכנן.

מחלקת העסקים בדרימליינר של אל על. שידרוג צי המטוסים צילום יח"צ

"אנו פועלים להרחבת רשת הנתיבים באמצעות פתיחה של נתיבים ליעדים חדשים. בחודש מרץ 2019  השיקה החברה את הקו לניס, ובחודש מאי  2019 הושקו הקווים לסן פרנסיסקו ולמנצ'סטר. בחודש יוני הקרוב תשיק החברה את הקו ללאס וגאס. כמו כן, בחודש מרץ 2020 תשיק החברה את הקו לשיקאגו. אני שמח לבשר לקהל לקוחותינו כי החברה הכריזה היום על השקת קו ישיר סדיר לטוקיו, אשר יפעל לראשונה בישראל החל מחודש מרץ 2020. הרחבת רשת הנתיבים מגדילה את היצע המוצרים שלנו ללקוחות, מגדילה את היקפי הפעילות של החברה ומבססת את מעמדה של החברה כמובילת השוק בישראל."

דגנית פלטי, סמנכ"לית הכספים באל על אמרה היום: "ברבעון זה יישמה החברה לראשונה את התקן החשבונאי IFRS 16, אשר לו השפעות מהותיות על מאזן החברה כאשר, הנכסים גדלו בסך של כ- 704 מיליון דולר וההתחייבויות גדלו בסך של כ- 722 מיליון דולר. כמו כן השפיע התקן על הגדלת ההוצאות ברבעון המדווח בכ- 5 מיליון דולר. הוצאות הדלק של החברה קטנו ברבעון המדווח בכ-11% בשל ירידה במחיר הדס"ל ובעיקר בשל ירידה בכמות שנצרכה, בין היתר בגין הפעלת המטוסים החדשים מדגם 787-9, שהינם יעילים בצריכת הדלק.
יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 31 במרץ 2019 הסתכמו בסך 240 מיליון דולר והן מאפשרות את המשך המימוש של תכנית ההצטיידות."

ההשפעות העיקריות על תוצאות החברה ברבעון המדווח:

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 428.6 מיליון דולר בהשוואה ל 460.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 31.8 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל:

הוצאות ההפעלה ברבעון הסתכמו בסך כ- 403 מיליון דולר בהשוואה לכ- 426 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ירידה של כ- 23 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל:

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו בסך כ-30 מיליון דולר בהשוואה לכ- 38 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בסך כ- 8 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל:

הוצאות המימון ברבעון הסתכמו בסך כ- 18 מיליון דולר בהשוואה לכ- 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 14 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל:

Exit mobile version