Site icon IAS

אל על ואירוסוויט- הסכם הקוד שייר הושעה

בהודעה שנמסרה היום לסוכני הנסיעות ע"י חברת אל על נמסר שהחברה משעה את הסכם הקוד שר עם חברת התעופה אירוסוויט, החל מ-15 לינואר 2013.

 

נוסעים המחזיקים כרטיסי טיסה באל על עם טיסות קוד שר של אירוסוויט יועברו לטיסות אל על. כמו כן הודיעה אל על לסוכנים, כי היא תמשיך במאמצים שיאפשרו ללקוחות המשותפים הגעה נוחה ליעדי המשך .

 

חברת התעופה האוקראינית, אוקראין אינטרנשיונל, תחל מינואר 2013 להפעיל 4 טיסות יומיות בין תל אביב לקייב ותכבד את כל כרטיסי הטיסה, שהונפקו על ידי חברת התעופה אירוסוויט.

Exit mobile version