Site icon IAS

אופטימיות חגיגית בארה"ב

חג שמח לחברות התעופה האמריקניות, שעשויות להטיס 42 מיליון נוסעים במהלך חופשות החג הקרובות. כך צופה ארגון "איירליינס פור אמריקאס" ( (A4Aהמתבסס על ההתאוששות בכלכלת אמריקה ובמחירי כרטיסי הטיסה האטרקטיביים.

 

התקופה "החמה" ביותר תהיה בין ה-17 לדצמבר 2012 ל- 6 בינואר 2013 בה צפויה תפוסה של 85% עד 90% ותנועה נוסעים יומית של בין 1.5 מיליון נוסעים ל-2.3 מיליון נוסעים.

 

ג'ון היימליך, סגן נשיא הארגון: " חברות התעופה האמריקניות מדווחות על הזמנות רבות לתקופת חופשת החג. זו תקופה מצוינת לנסיעות כשחברות התעופה ערוכות לקבל מספר רב של נוסעים ומחירי כרטיסי הטיסה אטרקטיביים".

 

בארגון "איירליינס פור אמריקאס"  מדגישים שמחירי כרטיסי הטיסה כיום נמוכים ב-14% בהשוואה לשנת 2000.

Exit mobile version