Site icon IAS

300 אלף כניסות מבקרים לישראל בספטמבר 2018 – כמו בשנה שעברה

תיירים בירושלים. כ-61% מהתיירים הם תיירות משווקת. צילום Depositphotos

בספטמבר 2018 לא חל כמעט שינוי במספר המבקרים והתיירים שהגיעו לישראל: 301 אלף מבקרים השנה, לעומת 300 אלף כניסות בספטמבר שעבר; 282 אלף כניסות תיירים בספטמבר 2018 לעומת 279 אלף בספטמבר שעבר. בשני המקרים, 90% מהכניסות היו בדרך האוויר. גם כניסות מבקרי היום היו דומות – 20 אלף השנה לעומת 22 אלף בספטמבר שעבר. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ונראה כי כך יקשה על ישראל להגיע למספר המצופה של 4 מיליון תיירים עד סוף השנה.

במספרים הכוללים בחודשים ינואר-ספטמבר 2018 נרשמה עלייה של 23% בכניסות המבקרים (תיירים ותיירי יום שאינם לנים בארץ) ל-2.7 מיליון כניסות. בכניסות התיירים נרשמה עלייה של 22% ל-2.5 מיליון כניסות, מתוכן 2.3 מיליון היו בדרך האוויר המהוות עלייה של 19%. 271 אלף כניסות תיירים היו בדרך היבשה – עלייה של 45%.

בכניסות מבקרי היום נרשמה עלייה של 45% ל-154 אלף, מתוכן 24 אלף היו כניסות של נוסעים בשיוט.

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יולי-ספטמבר) נרשמו 3.4 מיליון כניסות תיירים ברמה השנתית (286 אלף כניסות בממוצע לחודש). מניתוח המגמה עולה כי ביולי-ספטמבר נרשמה עלייה של 4% בחישוב שנתי 0.3% בממוצע לחודש.

סיני. מספר הישראלים אליה הוכפל לעומת השנה שעברה. צילום עירית רוזנבלום

גם הישראלים לא הזניחו את נתב"ג – ואת סיני

בספטמבר השנה נרשמו 977 אלף יציאות ישראלים לחו"ל, לעומת 783 אלף יציאות בספטמבר 2017 – עלייה של 24%. מספר הישראלים שביצעו את הנסיעות האלה השנה היה 910 אלף לעומת 727 אלף – עלייה של 25%.

בספטמבר נרשמה עלייה של 106% ביציאות הישראלים מאילת דרך מעבר טאבה לסיני, מ-29.8 אלף ל-61.5 אלף, חרף האזהרות המתמשכות של המטה ללוחמה בטרור (לוט"ר).

בינואר-ספטמבר השנה נרשמו 6.8 מיליון יציאות לחו"ל – עלייה של 15% לעומת אותה התקופה אשתקד (5.9 מיליון יציאות).

באותם חודשים עברו לסיני 321,5 אלף ישראלים לעומת 164,5 אלף באותה תקופה ב-2017 – המהווים עלייה של 95.5%.

Exit mobile version