Site icon IAS

1,802,182 תיירים נכנסו לישראל מתחילת השנה

מתחילת שנת 2016, נכנסו 1,802,182 תיירים למדינת ישראל. המדינות המובילות במספר התיירים הנכנסים, נכון לחודש אוקטובר 2016 הן ארה"ב, רוסיה, צרפת, גרמניה והממלכה המאוחדת. מחמש מדינות אלה בלבד נכנסו השנה 933,960 תיירים. מארצות הברית נכנסו 385,084 תיירים, מרוסיה 168,156 תיירים, מצרפת 159,717 תיירים, מגרמניה 110,599 תיירים ומהממלכה המאוחדת 110,404 תיירים.

את העשירייה הראשונה "סוגרות" המדינות אוקראינה, איטליה, סין, קנדה ופולין, עם סך הכל 273,911 תיירים. 105,005 תיירים נכנסו עם דרכון אוקראיני, 52,221 תיירים בעלי דרכון איטלקי, 43,545  תיירים בעלי דרכון סיני, 39,360 תיירים בעלי דרכון קנדי ו-33,780 תיירים בעלי דרכון פולני.

רשות האוכלוסין וההגירה מהווה קו ראשון של מדינת ישראל בגבולות הבינלאומיים ודוגלת במתן שירות אדיב תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים. על פי ביקורות הדרכונים שהרשות מבצעת בגבולות מתקבלים נתוני כניסת התיירים לישראל.

שר הפנים, אריה דרעי, ברך על הנתונים: "כשני מיליון תיירים אינם טועים. ישראל מסבירה פניה לתיירים ושמחה לקבל תיירים לחיקה. הדבר תורם להידוק היחסים בין המדינות ותורם תרומה גדולה לכלכלת ישראל".

 

Exit mobile version