Site icon IAS

לשכת מארגני תיירות נכנסת:"ביטולים בהיקף 35% ביולי – אוגוסט"

לשכת מארגני תיירות נכנסת מעריכה שכמות הביטולים בקרב מארגני התיירות הנכנסת הינה בהיקף של35% לחודשים יולי אוגוסט ,חודשים אלה מאופיינים בעיקר בתנועה של בודדים .

 

הביטולים ועצירת ההזמנות משפיעים באופן ישיר על הקטנה דרמטית במחזור העסקים. הביטולים ועצירת ההזמנות מורידים לטמיון השקעות שנעשו במהלך השנה שקדמה למשבר.

 

 

הרבעון האחרון של השנה היה אמור להיות רבעון שיא עם תנועה של קבוצות ובודדים בהיקף של 1.1 מליון מבקרים וקיימת אי ודאות גדולה על עוצמת ההשפעה של מבצע "צוק איתן" על התיירות הנכנסת וכפועל יוצא על מארגני תיירות נכנסת.

.

סימן שאלה גדול לגבי אחוז המימוש של היקף ההזמנות הקיימות  ואי וודאות לגבי רמת ההזמנות החדשות המיועדות להתקבל במהלך העסקים הרגיל.

 

בשלב זה למארגני התיירות הנכנסת הערכות ראשוניות לפגיעה בהכנסות בהיקף של-200 150 מיליון דולר ליולי -דצמבר.

 

נתונים סופים על היקף הנזקים הצפויים למארגני התיירות  נוכל למסור רק לאחר סיום מבצע "צוק איתן".

 

 

מטרות המרכזיות של חברי הלשכה והפעולות המתבצעות במהלך מבצע "צוק איתן"

 

1.      לשמור על למעלה מ-10,000 צינורות שיווק שאיתם חברי הלשכה עובדים.   

2.      למנוע ככל שניתן ביטולים של הזמנות לחודשים הקרובים,

3.      במידה ויש ביטול מנסים לדחות את ההזמנה למועד אחר.

4.      לעבוד מול משרד התיירות ותעשיית התיירות בהכנת תוכנית ליום אחרי.

 

 

Exit mobile version