Site icon IAS

ינואר-יולי 2018 – 2.4 מיליון תיירים, עלייה של 17%

קבוצת צליינים צועדת במדבר. צילום Depositphotos

בחודשי ינואר-יולי 2018 נשמר הגידול בכניסות המבקרים והתיירים ונרשמו בהם 2.5 מיליון כניסות מבקרים, 2.4 כניסות תיירים ו-2.1 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר – כולם מייצגים עלייה של 17% לעומת ינואר-יולי 2017.

עוד נרשמו 269 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה – עלייה של 21% ו-139 אלף כניסות של מבקרי יום שאינם לנים בישראל – עלייה של 14%. כך לפי נתוני הלמ"ס ומשרד התיירות.

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים – מאי-יולי 2018 נרשמו 317 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש, ירידה של כ-9% לעומת 349 אלף כניסות שנרשמו בחודשים פברואר-אפריל 2018.

בחודש יולי 2018 נרשמו 316 אלף כניסות מבקרים  עלייה של 8% . 293 אלף היו כניסות תיירים ומתוכן 91% היו כניסות בדרך האוויר. 26 אלף כניסות היו בדרך היבשה ו-23 אלף כניסות של מבקרי יום.

סך ההכנסות מתיירות בחודש יולי נאמדות בכ-436 מיליון דולר.

שר התיירות יריב לוין אמר בתגובה: ״אנו עדים חודש אחר חודש להישגים חדשים ושיאים במספרי התיירים הנכנסים לישראל, ואני שמח שגם בחודש האחרון נרשמה עלייה מרשימה בכניסות תיירים. פעולות השיווק והמהלכים החדשניים שאנו מבצעים, יחד עם עידוד חברות התעופה וההשקעה בתשתיות, כל אלו מוכיחים עצמם כל חודש מחדש, כאשר ענף התיירות ממשיך להיות גורם משמעותי משפיע על המשק ותורם תרומה בלתי רגילה לתעסוקה ולכלכלה הישראלית".

מקור משרד התיירות

מתחילת השנה – 4.6 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל

הישראלים ממשיכים גם הם לגדוש את נמלי התעופה בארץ ובעולם ובחודשים ינואר-יולי נרשמו 4.6 מיליון יציאות לחו"ל, המהווים עלייה של 14% לעומת אות התקופה אשתקד שעמדה על 4.1 מיליון. בדרך האוויר נרשמו 4.3 מיליון יציאות לחו"ל – עלייה של 12% לעומת אות התקופה אשתקד.

בחודש יולי נרשמו 1.1 מיליון יציאות לחו"ל – לעומת 933 אלף ביולי 2017, המהווים עלייה של 11%.

במעברים היבשתיים נרשם גידול של 110.4% ביציאות הישראלים דרך מעבר טאבה לסיני ומספרם עמד על 180.9 אלף לעומת 86 אלף באותה התקופה ב-2017.

Exit mobile version