Site icon IAS

השבת החלו הסיורים הראשונים בטבע ללא עלות

סיור ראשון בגן הלאומי בית גוברין, במסגרת קידום הטיילות בארץ, כשיתוף פעולה של רשות הטבע והגנים ומשרד התיירות. צילום הילה גללי, רט"ג

כ 80 אלף מטיילים פקדו השבת (27.6) את הגנים הלאומיים ושמורות הטבע. השבת החלו הסיורים הראשונים בטבע ללא עלות, כחלק מקידום התיירות בארץ במסגרת שיתוף פעולה של רשות הטבע והגנים ומשרד התיירות.

בין האתרים הבולטים:

ירקון תל אפק עם 3000 מטיילים,

קיסריה, עין גדי ובניאס עם 2000 מטיילים בכל אתר,

גן השלושה ואשקלון עם 1700 מטיילים בכל אתר.

שמורת טבע חוף הבונים נסגר כבר בצהרים המוקדמים בשל המון המבקרים.

Exit mobile version