Site icon IAS

קול קורא: הזמנת מתקני אירוח להשתתף בקמפיין לעידוד תיירות הפנים

לובי נעים ופינת קפה ונישנושים חינמית. צילום שוש להב

משרד התיירות מגבש בימים אלו סדרת פעולות לקידום תיירות הפנים בישראל במחירים תחרותיים. במסגרת זו, מתכנן המשרד לצאת בקמפיין המציג חופשות בישראל בחודש אוגוסט במחירים נוחים יחסית, שיאפשרו לישראלים ליהנות מחופשה בכל הארץ בתקופה מאתגרת זו.

המשרד מזמין מתקני אירוח תיירותיים בעלי 11 חדרים ומעלה לקחת חלק בקמפיין ולהציע מחירי לינה אטרקטיבי ים לחודש אוגוסט, שיעודדו צריכת חופשות מקומיות.

לעניין קול קורא זה "מתקן אירוח תיירותי" – מתקן אכסון המיועד לספק לציבור בתשלום, שירותי לינה ואירוח ארעיים ומתחלפים, למטרות פנאי ונופש לפרקי זמן קצובים, ושירותים נלווים, לרבות הסעדה בילוי ופנאי (להלן – "מתקן האירוח" או "המתקן").

הקמפיין אשר יתקיים בחודש אוגוסט (להלן – "תקופת הקמפיין") יוביל לאתר האינטרנט של משרד התיירות, שיפנה את הגולש לאתרי המכר של מתקני האירוח אשר ייקחו חלק בקמפיין.

מתקני אירוח שירצו לקחת חלק בקמפיין יצטרכו לעמוד בדרישות הבאות:

1.מחירי החדרים הסטנדרטים , כולל מע"מ, במתקן האירוח (להלן – "המחיר המוצע") צריכים להיות עד אחת ממדרגות המחיר המקסימלי שלהלן:

מדרגה 1 :עד 500 ₪

מדרגה 2 :עד 750 ₪

מדרגה 3 :עד 1000 ₪

2. תנאי ההשתתפות:

א. המחיר המוצע הינו ללילה לזוג, ללא ארוחת בוקר, כולל מע"מ.

ב. אין להתנות את המחיר המוצע במספר לילות מינימלי.

ג. מתקן האירוח מתחייב כי המחיר המוצע יהיה המחיר במערכת ההזמנות שלו, ויוצע באתר ההזמנות שלו בכל תקופת הקמפיין.

ד. המחיר המוצע יחול על כלל החדרים הסטנדרטים במתקן האירוח בכל תקופת הקמפיין. יובהר כי מתקן האירוח יוכל להציע מחירים שונים לימי חול, לסופי שבוע, לחגים וכדומה החלים בתקופת הקמפיין, כל עוד כולם, ללא יוצא מן הכלל, לא יהיו גבוהים ממדרגת המחיר עליו הצהיר.

ה. מתקן האירוח מתחייב לשתף פעולה עם בדיקת מערכת ההזמנות שלו על ידי בודק מטעם המשרד, ע"מ לוודא שמתקן שהשתתף בקמפיין אכן עמד בתנאיו, וזאת במהלך תקופת הקמפיין ועד 3 חודשים אחריה.

3.מתקן אירוח אשר לא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, יוסר מאתר הקמפיין, וייתכן ומשרד התיירות יפרסם דבר הפרה זה. 4

4.המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לצאת בקמפיין במידה ולא תהיה היענות מספקת להצטרף לק ול קורא מטעם מתקני האירוח.

5.מתקן אירוח המעוניין להצטרף לקמפיין, ימלא את הטופס המצורף בקישור: לחצו כאן עד לתאריך יום שני, כ"ד באב תשפ"א, 2/0820216 .

6.לשאלות והבהרות ניתן לפנות לרחלי אברהם, בטלפון 6664353-02 או בכתובת הדוא"ל Kore@goisrael.gov.il

Exit mobile version