Site icon IAS

טורקיש אירליינס: 56.4 מיליון נוסעים בחודשים ינואר-ספטמבר

מטוס 777-300ER של טורקיש אירליינס. צילום יח"צ

טורקיש אירליינס, הודיעה לאחרונה על תוצאות תנועת הנוסעים והמטען לספטמבר 2019: היא רשמה שיעור תפוסה של 82.9% בחודש זה.

על פי דו"ח תנועת הנוסעים של ספטמבר 2019: מספר הנוסעים הגיע ל-6.7 מיליון בחודש ספטמבר. שיעור התפוסה הכולל בספטמבר היה 82.9%, כאשר שיעור התפוסה בטיסות-פנים היה 86.1% ובטיסות בינלאומיות 82.5%.

מספר נוסעי טיסות בין-לאומיות (עם עצירת ביניים) עלה ב-6.2%, בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. מספר הנוסעים בטיסות בינלאומיות – להוציא את נוסעי הקונקשן – עלה ב-5.5% ביחס לאותה תקופה אשתקד.

בספטמבר 2019 נמשכה מגמת הגידול גם בהיקף הקרגו והדואר, עם גידול של 9.8% לעומת התקופה המקבילה ב-2018. התורמים העיקריים לגידול בנפח הקרגו והדואר הם: אפריקה עם 11.8%, צפון אמריקה עם 11.5%, המזרח הרחוק עם 11.4% ואירופה עם עלייה של 10.7%.

במהלך ינואר-ספטמבר מספר הנוסעים הגיע ל-56.4 מיליון. בתקופה זו הגיע שיעור התפוסה הכולל ל-81.4%. שיעור התפוסה הבינלאומי הגיע ל-80.7% ושיעור התפוסה הפנים-ארצי הגיע ל-86.4%.

מספר הנוסעים בטיסות קונקשן בינלאומיות עלה ב-3.9% והקרגו/דואר שנישא במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2019 עלה ב-9.6% והגיע ל-1.1 מיליון טון.

Exit mobile version