Site icon IAS

חברת די אן סאנס זכתה במכרז להקמת מלון בן כ-50 יחידות בעין הוד

תצלום אווירי של השטח שבו יבנה המלון בן כ-50 יחידות אירוח. צילום מפ"י

מלון חדש צפוי לקום בעין הוד מול נוף הים. חברת די אן סאנס ממושב אחיעזר זכתה במכרז להקמת מלון בן כ- 50 יחידות אירוח במקום. החברה זכתה במכרז שערכה רשות מקרקעי ישראל בשיתוף משרד התיירות, אליו הוגשו 17 הצעות ושילמה על הקרקע סכום של 12,620,000 ₪. מחיר המינימום במכרז היה 1,065,380 ₪. שטח הקרקע הוא 25,628 מ"ר.

במשרד התיירות מציינים, כי היתה ההתעניינות גבוהה מאוד במכרז, כאשר למשרד הוגשו 23 בקשות לקבלת המלצה, שהיא תנאי להשתתפות במכרז רמ"י.

מדובר במכרז לחכירת מגרש למלונאות בעין הוד ובתחום המועצה אזורית חוף כרמל ע"פ תכניות חכ/35/ד, חכ/35/ד/2. המגרש מיועד לבתי הארחה ונופש, ומאפשר הקמה של מתקן אכסון מלונאי בהיקף של כ-50 חדרים. מבחינה טופוגרפית, המתחם צופה אל כיוון הים ואל יישובי חוף הכרמל ועל כן הפוטנציאל התיירותי שלו מאוד גבוה.

שר התיירות, חיים כץ: "הביקוש  בתחום המלונאות גבוה. מדובר בהבעת אמון של היזמים. נפעל לצמצום בירוקרטיה והגדלת היצע חדרי הלינה לטובת הגיוון, התחרות ושגשוג תעשיית התיירות, שתחזק את הכלכלה".

שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף: "המכרז למלון חדש בעין הוד יביא לתוספת וקידום התיירות הנכנסת שתתרום לעסקים המקומיים, לתוספת במקומות עבודה לחיזוק ענף המלונאו והמשק הישראלי".

מנהל רשות מקרקעי ישראל, ינקי קוינט מברך על הזכייה במכרז שירחיב את היצע המלונאות באזור ואומר כי "הציבור הישראלי אוהב לטייל ולנפוש בארצנו היפה, הרשות פועלת ליצירת היצע ופתרונות תיירות ונופש גם בצד פתרונות לינה כבתי מלון ויחידות ארוח ובמקביל מטפחת, מגינה ומנגישה את השטחים הפתוחים, החופים ואתרי הטבע לרווחת הציבור כולו, בכל רחבי הארץ".

Exit mobile version