Site icon IAS

סיכום 2018 במלונות: תוספת של כמיליון לינות תיירים לעומת 2017

חנות אומנות קרמיקה בירושלים. מירב לינות התיירים ב-2018 היו בבירה. צילום אלון מלמד

2018 – שנת שיא בלינות ותפוסת החדרים במלונות, כך מסכמת המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות המלונות את נתוני שנת 2018 במלונות, בהשווה לנתוני 2017 והעשור האחרון.

בשנת 2018, נרשמו כ-11.6 מיליון לינות תיירים במלונות, גידול של 9% לעומת שנת 2017 (תוספת של כמיליון לינות). זאת לעומת עליה של כ-13% בלינות התיירים לעומת השנה הקודמת, .

לעומת שנת 2016 מדובר בעליה של 35% בלינות התיירים.

פילוח הלינות ביעדים עיקריים. מקור התאחותת המלונות בישראל

לינות התיירים היוו כ-46% מסך הלינות. מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים (כ-34%), בת"א (כ-24%) ובטבריה וסובב כנרת (כ-11%).

שיעור הגידול בכניסות התיירים לישראל לעומת 2017 הסתכם ב-14% וב-42% לעומת 2016.

לינות ישראלים: 13.6 מיליון לינות ללא שינוי לעומת שנת 2017.

בלינות הישראלים נרשמה בשלוש השנים האחרונות סטגנציה לעומת גידול של 43% ביציאות של ישראלים לחו"ל. זאת בשל פתיחת השמיים והוזלת הטיסות וכן בשל חוזקו של השקל.

לינות הישראלים הוו כ-54% מסך הלינות. מרבית לינות הישראלים נרשמו באילת (כ-46%), בים המלח (כ-11%) ובטבריה וסובב כנרת (כ-8%).

סה"כ הלינות: 25.2 מיליון – עליה של 4% לעומת 2017 ועליה של 14% לעומת 2016.

לינות תיירים וישראלים במלונות ב-2018. מקור התאחדות המלונות

68 אחוזי תפוסה

תפוסת החדרים הארצית הממוצעת הסתכמה בכ-68% בהשוואה לתפוסה של 67% ב-2017 ו-62% בשנת 2016. שיעור התפוסה בשנת 2018 זהה לשיעור תפוסת החדרים בשנת 1995 (שנת השיא הקודמת בתפוסת החדרים הארצית), כ-68%.

התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בת"א – 75%, באילת – 73%, בים המלח – 70%, בכל ירושלים – 69% (במערב י"ם בלבד – 70%),חיפה – 66%, נצרת – 65%, בטבריה וסובב כנרת – 64%, הרצליה – 63% ונתניה – 60% אחוזי תפוסה.

מצבת החדרים עמדה בסוף שנת 2018 על 54,396 – תוספת של 1,037 חדרים לעומת 2017  ( כ-80% מחדרי המלון החדשים בשנה האחרונה נפתחו בת"א ובהרצליה).

מהתאחדות המלונות נמסר: "שנת 2018 התאפיינה במספר שיא של תיירים הודות להשקעות משרד התיירות בשיווק מאסיבי. הפער בין שיעור הגידול בכניסות התיירים לישראל לבין שיעור הגידול בלינות התיירים במלונות, מוסבר, בין היתר, בגידול באמצעי אכסון אחרים אליהם מגיעים התיירים כדוגמת השכרת דירות לטווח קצר. חלק נוסף מהפער מוסבר בכך שיש תיירות שמגיעה לארץ ועוברת לשטחי הרשות הפלסטינאית או תיירים שבשל הטיסות המסובסדות לאילת מגיעים לכאן ועוברים את הגבול למצרים ולירדן."

Exit mobile version