Site icon IAS

חבילת הצעדים של משרד האוצר לשמירה על יציבות המשק

מלון מג'יק פאלאס אילת מרשת פתאל. פתאל סגרה שורה של מלונות. צילום איה בן עזרי

משרד האוצר הציג אמש (ב') חבילת צעדים לסיוע למשק בהתמודדות עם השלכות וירוס הקורונה ובהם דחיית תשלומי חובה לעצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים, מענק סיוע מיוחד לעצמאים, מענק מיוחד למפוטרים, הקלות במתן הלוואות והגדלת מסגרת אשראי ועוד.

כחלק מפעולות הסיוע שבהן נוקטת ממשלת ישראל להתמודדות עם וירוס הקורונה מוביל משרד האוצר בשיתוף כלל משרדי הממשלה חבילת צעדים כלכליים לסיוע למשק. צעדים אלו נועדו לצמצם את הפגיעה בכלכלה הישראלית מהשלכות התפרצות נגיף הקורונה, בכפוף לשיקול המרכזי של שמירה על בריאות הציבור והיא כוללת צעדים שיובילו לייצוב המשק והכלכלה בשגרת החיים החדשה בצל הקורונה ולצד אלו יצירת תשתית להצמחת המשק בתום המשבר. בנוסף, יוקצו 5 מיליארד שקלים לטובת מנועי צמיחה למשק.

בתחום שמעניין את תעשיית התיירות, מדובר בהפחתת עלויות לעסקים וסיוע מיוחד לעצמאיים ובהם הקדמת תשלומים לספקי הממשלה הקטנים והבינוניים; מתן אורכה לכלל העסקים בהעברת המע"מ לקופת המדינה; דחייה ופריסה של תשלומי ביטוח לאומי של חודש אפריל; דחיית תשלומי חובה לעצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים; דחיית תשלומי ארנונה עסקית תוך סיוע תזרימי לרשויות חלשות; מענק סיוע מיוחד לעצמאים – המענק מיועד לעצמאים קטנים אל מול ההפסדים הצפויים להם בשל הירידה בפעילות המשקית.

נשיא התאחדות המלונות, אמיר חייק. צילום סמדר כפרי

זאת לצד נגישות אשראי לעסקים הכוללת קרן הלוואות בערבות מדינה, הקלות במתן הלוואות והגדלת מסגרת אשראי והקלת מגבלת האשראי על ענף הנדל"ן.

הסכמות בין ארגוני העובדים המעסיקים על אי פיטורים

בתחום הרחבת רשת הביטחון הסוציאלית מדובר על הסכמות בין ארגוני העובדים והמעסיקים על אי פיטורים בתקופה הקרובה, עובדים שייצאו לחופשה או חל"ת, הקלה משמעותית בזכאות לדמי אבטלה על ידי קיצור תקופת האכשרה, מענק מיוחד למפוטרים,  רישום מהיר ודיגיטלי לשירות התעסוקה ללא צורך בהתייצבות פיזית, תכנית לשיפור ההכשרה המקצועית להשתלבות מהירה בשוק העבודה.

מלונות תל אביב. גם חלק ממלונותיה לא ניצלו מסגירה. צילום freepik

אלא שנשיא התאחדות בתי המלון, אמיר חייק, הגיב אתמול באמרו ש״נוכחנו הערב בהתעלמות מוחלטת של שר האוצר משה כחלון ושל ראש הממשלה נתניהו שלא הזכירו ולו במילה אחת ולא הציגו כל מתווה לסיוע לתעשיית התיירות והמלונאות בישראל, שהייתה הגדולה והראשונה להפגע ותהיה האחרונה להתאושש . זוהי תעשיה מפוארת וותיקה שהכניסה שמכניסה מיליארדי שקלים בשנה לקופת המדינה שהולכת וקורסת, סוגרת מאות בתי מלון, משלחת 30,000 עובדים הבייתה והופכת מתעשיה מפוארת לאוסף של עסקים קטנים".

לדבריו, מדובר בענף שחדל כליל מיכולתו לשלם תשלומי ארנונה, מיסים וחשמל והוא זקוק מיידית לתמיכתה של הממשלה על מנת לשרוד כעת וכדי להיות מסוגל להתאושש בעתיד.

אשר לציפיות של המלונאים מהמדינה, אמר חייק כי "אנו מצפים משר האוצר ומראש הממשלה לגבש ולהציג מיד תכנית סיוע דחופה ומשמעותית לענף המלונאות כמו לענף התיירות בכללו. אם לא ינהגו כך בהקדם – תהה זו בכיה לדורות ואובדן תשתיות שנבנו במשך עשרות שנים.

יצויין כי ראש הממשלה אמר לא מכבר כי ענף התעופה והתיירות יוחרג ויתוקצב בנפרד.

Exit mobile version