הינך נמצא כאן

פתאל נכסים (אירופה) - עלייה ברווח הנקי של כ-78.1%

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות טיפס בשנת 2017 לכ- 54.9 מיליון יורו; הכנסות החברה עלו בכ- 15% לכ- 29.7 מיליון יורו. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2017 צמחו לכ- 8.5 מיליון יורו
עמי אטינגר 13/03/2018 מתוך תיירות
מלון ניקס מילאנו. צילום- אתר החברה
מלון ניקס מילאנו. צילום- אתר החברה

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של חברת פתאל נכסים (אירופה), טיפס בשנת 2017 לכ-54.9 מיליון יורו, בהשוואה לכ-31 מיליון יורו בשנת 2016 (נתוני פרופורמה). יצוין, כי גם בנטרול עליית ערך נדל"ן להשקעה בסכום של 42.4 מיליון יורו (כ-33 מיליון אירו לאחר השפעת המס) שרשמה החברה בשנת 2017, מציגה פתאל נכסים עלייה ברווח הנקי של כ- 78.1% לעומת התקופה המקבילה ב-2016.

כך מתברר מתוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2017 ותוצאות פרופורמה לתקופות המקבילות ב-2016  של חברת פתאל נכסים (אירופה), בניהולו של דני רוג'ר, הכוללת  43 נכסים (מתוכם 5 מלונות בהקמה) המושכרים לחברת ניהול המלונות של פתאל "סאנפלאואר", שפורסמו היום.

הכנסות החברה בשנת 2017 עלו בכ-15% לכ- 29.7 מיליון יורו, בהשוואה לכ-25.8  מיליון יורו בשנת 2016 (פרופורמה).

ה-FFO של החברה עלה בשנת 2017 בכ-35% לכ-21.3 מיליון יורו, בהשוואה לכ-15.7 מיליון יורו בתקופה המקבילה (פרופורמה). ה-NOI עלה בכ- 18% לכ-28.7 מיליון יורו, בהשוואה לכ- 24.3 מיליון יורו בשנת 2016 (פרופורמה).

FFO הוא מדד מקובל בעיקר בענף הנדל"ן המייצג את הרווח הנקי בתוספת דיווידנדים מהשקעות בניירות ערך, בתוספת פחת והפחתות ובניכוי הוצאות והכנסות חד פעמיות ועוד. מדד NOI הן ההכנסות התפעוליות נטו של הנכסים שהיו בבעלות החברה בתקופות ההשוואה.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלו בכ- 18% לכ- 8.5 מיליון יורו, בהשוואה לכ-7.2 מיליון יורו ברבעון הרביעי בשנת 2016.

הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות, הסתכם ברבעון הרביעי  של שנת 2017 בכ-6.6 מיליון יורו, בהשוואה לכ-9.5 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין, כי סעיף זה הושפע מעליית ערך נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-3 מיליון יורו בהשוואה ל-6.7 מיליון אירו בתקופה המקבילה ב-2016.

איתנות פיננסית

פתאל נכסים (אירופה) מציגה איתנות פיננסית, הונה העצמי של פתאל נכסים הסתכם בסוף שנת 2017 בכ- 268.8 מיליון יורו והוא מהווה כ-36.9% מסך מאזן החברה. לחברה נדל"ן להשקעה בשווי של כ-590.3 מיליון יורו והיא סיימה את שנת 2017 עם תזרים מזומנים חיובי  מפעילות שוטפת של כ-21.6 מיליון יורו.

3 סדרות האג"ח של החברה מדורגות על ידי מדרוג בדירוג A1.il באופק יציב.

דני רוג'ר מנכ"ל החברה : "פתאל נכסים אירופה מסכמת את שנת 2017 עם המשך מגמת הצמיחה ועלייה בהכנסות וברווחים. הצלחה זאת הינה תוצר של ידע, הבנה ומקצועיות בתחומי הליבה בהם מתמחה החברה וכמובן מהנהלה ועובדים איכותיים השותפים לצמיחתה והצלחתה. ברצוני לנצל מעמד זה ולברך את כל אזרחי מדינת ישראל בברכת חג שמח וכשר".

מלונות פתאל

רשת מלונות פתאל נוסדה בשנת 1998 על ידי דוד פתאל,  הרשת מונה כיום מעל 32,000 חדרים ב- 168 בתי מלון בישראל ובאירופה. הרשת שהינה הגדולה בישראל מונה 39 בתי מלון, 19 בבעלות מלאה או חלקית, 13 בשכירות ו –7 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו LEONARDO, , יו U , הרודס  HERODS , ניקס NYX ורוטשילד 22. באירופה כוללת הרשת 129 מלונות מתוכם 48 בבעלות מלאה או חלקית, 77 בשכירות ו 4 בניהול. בחודש שעבר סיימה החברה בהצלחה את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

כתובת קצרה לכתבה זו: http://www.ias.co.il/node/7085